The Small Planted Tank

Aquariumplanten en hun vermogen om verschillende vormen van koolstof te gebruiken; 

CO2
(koolstofdioxide) en HCO3 (bicarbonaten)

De natuurlijke omgeving waarin planten die wij gebruiken in onze bakken zijn zodanig geëvolueerd, dat ze via verschillende manieren aan hun koolstof kunnen komen. Via CO2 en via HCO3

we kunnen onderscheid maken tussen twee type aquariumplanten:
- degenen met een voorkeur aan zacht water
- degenen met de voorkeur geven aan hard water

Softwaterplanten zijn planten die zijn geëvolueerd met iets basisch water en dus relatief hoge concentraties opgeloste CO2. Daarmee dus ook een lagere pH, GH en KH.  Velen soorten hebben daarom geen strategieën ontwikkeld om bicarbonaat te gebruiken.

Hardwater planten daarentegen ontwikkelden zich met tegenovergestelde omstandigheden.
De pH is hoger en de CO2-concentraties zijn lager terwijl de aanwezigheid van bicarbonaat de boventoon voert.  Het is aangetoond dat de meeste hardwaterplanten aangepaste strategieën hebben om bicarbonaat te gebruiken omdat de aanwezige CO2 concentraties in het algemeen te laag zijn voor gezonde groei.
Koolstofassimilatie met behulp van het gebruik van bicarbonaat is essentieel voor groei. Anders zouden deze planten het niet overleven.
Hardwater planten kunnen verschillende mechanismen gebruiken om  koolstof te verkrijgen, waarvan de opname van bicarbonaat veel energie kost. Maar het voordeel van deze vorm van koolstofassimilatie weegt zwaarder dan de cellulaire energiekosten.
En waarom is deze informatie relevant voor onze bakken?

We weten allemaal dat waterparameters belangrijk zijn voor onze bewoners, maar ze zijn net zo belangrijk voor onze planten.

Als we bijvoorbeeld een hardwater aquarium hebben met voornamelijk zachtwater planten, en je gebruikt geen extra koolstofbron,  zien we vaak een groeiachterstand bij hen door het gebrek aan beschikbare CO2 die nodig is voor een gezonde assimilatie. Want je hebt net kunnen lezen dat veel van deze softwater planten het beschikbare bicarbonaat in een hardwater aquarium niet kunnen gebruiken. Als we een zachtwater aquarium hebben met voornamelijk hardwaterplanten, dan is koolstof geen beperking omdat alle planten het vermogen hebben om de natuurlijk aanwezige CO2 te gebruiken, maar deze planten kunnen nog steeds negatief worden beïnvloed door de lage concentratie van GH- factoren, dit zijn de calcium- en magnesiumionen die ze in grote hoeveelheden nodig hebben.

Deze voorbeelden benadrukken het belang van het testen van uw water en het doen van onderzoek voordat u planten aanschaft. We moeten ervoor zorgen dat we onze nieuwe planten in een omgevingklimaat plaatsen waarin ze zonder problemen kunnen groeien. Er moet dus gekeken worden naar de behoefte van de plant: licht en CO2 behoefte. En gelukkig staat dit vaak beschreven op een etiket.

Dus:
Bij iedere pH waarde hoort een bepaalde verhouding tussen HCO3 en CO2.
Zacht water verwijst naar een lagere pH, KH en GH en zal ook hogere concentraties CO2 hebben.
Hard water verwijst naar een hogere pH, GH en KH en zal  lagere concentraties beschikbare CO2 hebben.

Zachtwater planten gebruiken CO2 voor koolstofassimilatie en hebben doorgaans niet de mogelijkheid om bicarbonaat te gebruiken, zelfs als het beschikbaar is. Hardwaterplanten geven de voorkeur aan CO2, mààr veel van hen hebben aangepaste strategieën om bicarbonaat effectief te gebruiken voor de koolstofassimilatie.
Note:
De van nature aanwezigheid van CO2 blijft altijd stabiel. Dit komt door de equilibrium = de voorwaarden van systemen waarin alle concurrerende invloeden in evenwicht/ balans zijn. En de oppervlakte van het water is de plek waar deze uitwisseling van deze gassen (CO2 en O2) plaatsvindt om de juiste balans te behouden.
Als er meer CO2 in het water is dan in de atmosfeer, dan zal de CO2 ontsnappen uit het water. Als er minder CO2 in het water is dan in de atmosfeer, dan zal de CO2 zich automatisch aanvullen. Een goed oppervlakteagitatie zal dit proces versnellen.

Het is niet zo dat als je veel oppervlakteagitatie hebt in een bak zonder extra CO2 toevoeging dat dit de CO2 uit je bak verdrijft.  Het word namelijk direct weer aangevuld door de werking van equilibrium. Als je veel oppervlakteagitatie hebt terwijl je CO2 extra toevoegt zal dit snel weer uit de bak ontsnappen. Daarom moeten we ook gedurende het gehele assimilatie proces CO2 blijven toevoegen.
bron: diyaquapro
Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk

Copyright © 2018-2024 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved